Creme de la creme...

Temat: [Przeniesiony]sprawdzian z chemi
... czyli z grubsza reakcja wolno rodnikowa Potem ździebko cynku i mamy ch3-ch3 czyli jakże zacną podstawę do etanolu. Nie jest to z pewnością najlepsza metoda do otrzymywania spirytu ale w założeniach...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=429594Temat: [Przeniesiony]sprawdzian z chemi
przeczesywałem notatki i znalazłem coś takiego CH4 + cl2 - (hv) ch3cl + hcl czyli z grubsza reakcja wolno rodnikowa Potem ździebko cynku i mamy ch3-ch3 czyli jakże zacną podstawę do etanolu. Nie jest to z pewnością najlepsza metoda do otrzymywania spirytu ale w założeniach działa czyli najpierw prostsza do wykonania "pełna" redukcja węgla. Potem to co napisałeś no i jeszcze powrotne...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=429594


Temat:
1.Przeprowadzono reakcje Otrzymywania etanolu z 4 moli bromoetanu i 8 moli wodorotlenku potasu K=1/3 . Oblicz wydajność reakcji? 2.W naczyniu o pojemnosci 1dm^3 zmieszano 4 mole HI , 0,1mola H i...
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,835.html


Temat: 14.04.10 Ćwiczenia Chemia organiczna Część 1 Wersja 1
Zad: 1 (13 p) Podać wzory i nazwy produktów następujących reakcji: a) chlorek propionylu + NH3 b) octan etylu + C2H5MgBr (2 mole) a następnie H3O+ c) chlorowodorek acetylu + propionian ... Zad: 2 (6 p) Uzupełnić następujący schemat reakcji: CH3COOH --LiACH4-- (A) --PBr3-- (B) --KCN-- (C) --H3O+-- (D) --LiACH4-- (E) --PBr3-- (F) --Mg/eter-- (G) --CO2-- (H) --H3O+-- (I) Zad: 3 (3 p) Wykorzystując etanol i dowolne odczynniki nieorganiczne zaproponuj sposób otrzymywania amidu kwasu propionowego. Zad: 4 (3 p) Wykorzystując acetylen i dowolne halogenki alkilowe i odczynniki nieorganiczne zaproponuj sposób otrzymania kwasu izomasłowego. dnia...
Źródło: edulandia3.fora.pl/a/a,7.html


Temat: Zadania z chemii
... sód i chlor otrzymaj butan :-/ (ciekawe jak) 3. Zapisz reakcje chromowania i bromowania propanu. Nazwij produkty. 4. Zapisz reakcje otrzymywania etanolu i metanolu dowolną metodą. :-/ Pomożecie? :(
Źródło: scientist.pl/viewtopic.php?t=1438


Temat: Kilka problemów (entalpia, kwas węglowy, higroskopijnosc)
aha, oki :D co do NO to nie do konca rozumiem. wlasciwie wszystkie reakcje syntezy zwiazkow nieorganicznych maja entalpie ujemna (nie wiem jak z organicznymi, jeszcze nie zaczalem porzadnie tego przerabiac :) ) i wlasnie NO NO2 i nieduzo innych zwiazkow maja dodatnia entalpie .. nawet udalo mi sie wynalezc w Atkinsie taka dziwaczna troche reakcje otrzymywania etanolu: 4C + 6H2 +...
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=1061


Temat: mechanizm reakcji!
witam, przy pisaniu mojego dziennika natrafiłam na kolejne 2 problemy. A mianowicie: 1. Napisać reakcje otrzymywania 3-metylo-5-pirazolonu. W rekacji mieszano acetylooctan etylu + hydrat hydrazyny w etanolu. Jak napisać do tego reakcje? 2. Napisać reakcje otrzymywania 4,4-dibromo-3-metylo-5-pirazolonu. W reakcji dodawano kwas octowy, 3-metylo-5-pirazonol i brom. Jak napisać reakcje i mechanizm reakcji. prosze o pomoc, z gory dziekuje.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5434


Temat: otrzymywanie 6-metylo-2-tiouracylu.
Witam serdecznie. Mam problem z napisaniem mechanizmu reakcji otrzymywania 6-metylo-2-tiuracylu z następujących substratów: acetylooctanu etylu, tiomocznika, sodu i etanolu. Doszłam do tego etapu (ale czy dobrze to wymyśliłam?), że otrzymuje się...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=20564


Temat: reakcje - sposób otrzymywania
... 'wychodzi 1-fenylocykloheksanol a nie zamierzony 3-fenylocykloheksanol.. b)trans-cykloheksano-1,2-diol z fenolu mój pomysł jest taki: fenol następnie 1.Cl2/FeCl3 - (chlor mamy postawiony w pozycję orto do fenolu) następnie 1.etanol 25C? c) aldehyd beznozesowy...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19089


Temat: Otrzymywanie acetylenu. Rola etanolu.
Witam. Chcąc otrzymać acetylen, biorę próbówkę, do której wsypuję trochę świeżego karbidu (węgliku wapnia). Teraz dodaję ostrożnie wodę z etanolem zmieszaną w stosunku 1:1. reakcja przebiega następująco: Zastanawia mnie po co ten etanol. Czy pełni on role katalizatora?
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5618


Temat: Otrzymywanie estru.
W wyniku reakcji alkoholu z kwasem organicznym otrzymano ester o wzorze sumarycznym C5H10O2. Estru tego nie można otrzymać w reakcji: A kwasu etanowego z etanolem B kwasu metanowego z butanolem C kwasu propanowego z etanolem D kwasu butanowego z metanolem Jak dla mnie ten wzór to nie jest żaden ester tylko kwas walerianowy, więc nie mam pojęcia. Wg mnie ten rzekomy ester...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19837


Temat: Alkohole
a) pentano - 1,2,3-triol b) butano - 1,2-diol c) propano -1,3-diol d) heksano -2,3,4-triol Zadanie nr 4 Stosując wzory półstrukturalne, ułóż równania reakcji przedstawione na schemacie: etanol ↓ etan ↓ 1,2-dichloroetan ↓ glikol ↓ glikolan potasu Zadanie nr 5 Zastosowanie metali i etanolu. Zadanie nr 6 Szkodliwy wpływ alkoholi na organizmy Zadanie nr 7 Napisz reakcję otrzymywania nitrogliceryny To wszystko.
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=5280


Temat: Alkohole
a można prosić o sprecyzowanie bo nie za bardzo kapuje?:) Masz reakcję, którą podał stan: 2mol Na = 2 * 23g = 46g 46g --- 22,4dm3 H2 x ---- 2,24dm3 H2 x = 4,6g Co do otrzymywania etanolu, to chlorujesz etan w obecności światła: C2H6 + Cl2 ---- C2H5Cl + HCl C2H5Cl + NaOH ---- C2H5OH + NaCl
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21253


Temat: Równania reakcji, proszę o rozwiązania
Rownania reakcji (czasteczkowa): a) hydrolizy metanolanu wapnia i etanolanu magnezu b) bromowanie fenolu i nitrowanie fenolu c) gliceryny z wodorotlenkiem miedzi 2 d) glikonu z wodorotlenkiem miedzi 2 napisz(stosujac wzory grupowe) schemat reakcji otrzymywania: etanolu potasu z etanu napisz reakcje jonowa skrocoa hydrolizy metanolanu sodu i etanolanu potasu oraz okresl typ hydrolizy oraz barwe feneloftaleiny i oranzu metylowego //Zmien temat na taki,...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=3566


Temat: zadania, chemia organiczna
1.Jak mogę ułożyć równianie reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian: metan- metanol- metanal propan- propanol- propanal 2.Napisz równania reakcji przedstawiające: -uwodornienie toluenu -nitrowanie toluenu -sulfonowanie toluenu 3.Napisz równania reakcji chemicznych,które obrazują przemiany dowolnego pierwszorzędnego estru 4.Za pomocą równań przedstaw przebieg próby Tollensa i Trommera dla etanolu (aldehydu octowego) 5.Napisz równania reakcji zobojętnienia: -kwasu propanowego wodorotlenkiem potasu -kwasu octowego wodorotlenkiem wapnia 6.Ułóż równania reakcji dysocjacji jonowej: -kwasu octowego -mrówczanu sodu -octanu wapnia 7.Zapisz i uzgodnij równania reakcji spalania całkowitego -kwasu mrówkowego -kwasu octowego -kwasu propanowego 8.Napisz trzema sposobami równania reakcji otrzymywania: -octanu...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=21921


Temat: Reakcje zachodzace podczas otrzymywania poszczegolnych zwiaz
... reakcje zachodza podczas otrzymywania tych zwiazkow? a) weglik wapnia - acetylen - benzen - fenol - chlorobenzen b) weglik wapnia - acetylen - etanol - etanal- kwas octowy. Pisze bez polskich...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=19818


Temat: Zadania z Chemii organicznej
Czy jest ktoś kto potrafi rozwiązać takie oto zadania?: 1. Napisz równania oraz mechanizmy reakcji benzenu i etylobenzenu z Br2 pod wpływem promieniowania UV oraz w obecności AlCl3. 2. Napisz równanie reakcji nitrowania benzenu, toluenu oraz nitrobenzenu wraz z mechanizmami reakcji i strukturami mezomerycznymi. 3. Napisz schematy reakcji oraz mechanizmy 2-metylobut-1-enu oraz 3-etylopent-1-ynu z: a) bromowodorem b) wodą w odpowiednim środowisku c) chlorem 4. Napisz równania reakcji alkilowania nitrobenzenu, toluenu oraz propylobenzenu bromkiem metylu wraz z mechanizmami. 5. Przedstaw schematy reakcji przedstawiające otrzymywanie p-nitrotoluenu oraz m-etylonitrobenzenu z benzenu i potrzebnych odczynników organicznych i nieorganicznych. Określ typy poszczególnych reakcji i napisz mechanizmy tych reakcji. 6. Przedstaw reakcje otrzymywania etenu z etanolu oraz potrzebnych odczynników nieorganicznych. Przedstaw mechanizm tej reakcji. 7. Przedstaw reakcje utleniania etenu, 2-butenu oraz 2-metylo-heks-1-enu roztworem...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=1687


Temat:
1. Napisz reakcję półspalania metanu. 2. Napisz reakcję całkowitego spalania etanu. 3. Napisz reakcję, za pomocą której otrzymasz chloroetan i następnie dichloroetan. 4. Napisz reakcję niecałkowitego spalania etanu. 5. Napisz reakcję, za pomocą której można otrzymać etan. 6. Napisz reakcję propanu z chlorowodorem. 7. Napisz reakcję niecałkowitego spalania etynu. 8. Napisz reakcję, w której z etynu otrzymasz etan. 9. Napisz reakcję otrzymywania benzenu. 10. Napisz reakcję całkowitego spalania benzenu. 11. Napisz reakcję półspalania toluenu. 12. Napisz reakcję bromowania benzenu. 13. Napisz reakcję sulfonowania benzenu. 14. Napisz reakcję chlorowania toluenu w obecności katalizatora. 15. Napisz reakcję nitrowania toluenu. 16. Napisz trzy dowolne reakcje, za pomocą których otrzymasz etanol. 17. Napisz reakcję całkowitego spalania etanolu. 18. Napisz reakcję, w której otrzymasz metanolan sodu. 19. Napisz reakcję, za pomocą której otrzymasz glikon etylenowy. 20. Napisz reakcję, za pomocą której otrzymasz glicerynian sodu. 21. Napisz reakcję otrzymywania fenolu. 22. Napisz reakcję, za pomocą których otrzymasz: metanal, etanal, kwas octowy, kwas propionowy, octan sodu, mrówczan potasu. 23. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 425g chlorku sodu w 1,5 kg wody destylowanej....
Źródło: chemiczne.fora.pl/a/a,658.html


Temat: Pytania z chemii - chemia organiczna & polimery
1.Alkeny-charakterystyka 2.Polistyren-otrzymywanie i zastosowanie 3.Przykłady polimeryzacji addycyjnej 4.Reakcja utleniania alkoholu etylowego 5.Wzory: a)benzen b)cyklobutan c) i d) nie pamiętam, ale jakies proste
Źródło: automatycy.fora.pl/a/a,64.html


Temat:
polegało na napisaniu reakcji albo dysocjacji fenolu, albo łączenia etanolu z sodem (w zależności od grupy). Do domu: przepisać z podręcznika reakcję polikondensacji (s. 104) oraz zadania 1,2/108. 3)FIZYKA Notatka- skany....
Źródło: lodmysliborz.fora.pl/a/a,283.html


Temat: spr. z kwasów karboksylowych (pytania grupy 1)
CH3COONA + H2O C17H35 + NaOH -- C17H35COONa + H2O Reakcja z Mg 2CH3COOH + Mg -- (CH3COO)2MG + H2O Nie reaguje Otrzymywanie mydeł: C15H31COOH + NaOH -- C15H31COONa + H2O ... CH3H7+O2-- CH3-CH2-COH CH3-CH2-COH + O2-- C2H5COOH Etanal- kwas octowy -- octan magnezu CH3-COH+O2 -- CH3COOH 2CH3COOH-Mgo -- (CH3COO)2Mg+H2O Ogólna reakcja otrzymywania estrów: alkohol + kwas karboksylowy -- ester + woda C2H5OH + HCOOH -- C2H5COOH+H2O Jak odróżnić roztwór oktanu sodu od roztworu etanolu sodu? Oktan sodu ulega hydrolizie. Właściwości chemiczne estrów: -ulegają reakcji spalania -hydrolizują w środowisku kwaśnym, zasadowym Właściwości fizyczne: -charakterystyczne...
Źródło: lo9bdg.fora.pl/a/a,90.html


Temat: metody otrzymywania alkenow
reakcja otrzymywania etenu: Napisz reakcje odwodnienia alkoholu etylowego. Dlaczego jest to reakkcja eliminacji? [ Dodano: 2008-01-02, 20:38 ]
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=4794


Temat: POMOCY podacie pytania na egzamin z CHEMI
coś z fenolami, ale nie jestem pewna :/ reakcje zachodzące na ketonach i aldehydach, rakcja Cannizzaro i kondensacja aldolowa), było jeszcze coś z bezwodnikami i chlorkami kwasowymi. To jest wszystko to ... ćwiczenia mieli z dr Parą, więc... a niektóre pytania powtórzyły się na egzaminie!!!!!!! te co są pogrubione KWASY: reakcja zmydlania czyli hydrolizy zasadowej tłuszczu, jak zrobic z weglowodoru(toluenu) alkohol(kwas), jak sie ... HB(HCl)przyłączy sie do jakiegos zwiazku i omowic(etan,etylen,acetylen) ALKOHOLE I FENOLE: rzedowosc alkoholi, utlenianie alkoholi(kwasem chromowym) , własciwosci kwasowo-zasadowe alk i fenoli,(uszeregowac wg.Kwasowosci na podstawie reakcji 3 alkohole z Na i z NaOH), efekt indukcyjny, ALDEHYDY I KETONY: kondensacja aldolowaaldehydu benzoesowego i propanalu, reakcja nukleofilowa cyjanowodoru i etanolu i aldehydu propinowego, reakcje z proba Tollensa(Fehlinga), reakcja do identyfikacji aldehydow i ketonow. Może się...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,2367.html


Temat: Kalendarz I rok Rolnictwo (06/07) - egzaminy, zaliczenia itp
Ja przepisałam z trzech ostatnich pytań, a reszte to pamieciowy podam z kolosa(wczesniejsze) wisly więc, analogicznie przykłady podam:) oto z trzech ostatnich przyklad które przepisałam: 6. Na dowolnym przykładzie omów reakcje kondensacji aldolowej. 7. Napisz równania reakcji otrzymywania wymienionych związków z kwasu 2-fenylopropanowego a) fenylopropania metylu ( wraz z mechanizmem) b) chlorek fenylopropionylu c) fenylopropioamid d) fenylopropanian potasu 8. Zapisz równianie reakcji otrzymywania, a następnie hydrolizy zasadowej dowolnego tluszczu stałego. a teraz z pamięci(ewentualnie moge coś nienapisa tak ja powinno ): *z kolosa I : 3. Napisz równiania oraz mechanizmy reakcji benzenu i etylobenzenu z br2 (lub Cl2) pod wpływem promieniowania UV w obecności AlCl3. 4. Napisz reakcji nitrowania benzenu, toluenu oraz nitrobenzenu wraz z mechanizmami reakcji. nie jestem pewna czy toteż było - 7. Przedstaw schematy reakcji przedstawiające otrzymywanie p-nitrotoluenu oraz m-etylonitrobenzenu z benzenu i potrzebnycxh odczynników organicznych i nieorganicznych. *z kolosa II: 3. Zaproponuj produkty reakcji i nazwij je. Zapisz równiania reakcji a) ... te powyzsze zadania , pamietam ze wybierała jedną z tych i trzeba było napisa z tymi odczynnikami... 4. Zaproponuj produkty reakcji i nazwij je. Zapisz równiania reakcji lub wyjaśnij dlaczego reakcja nie zachodzi: a) fenol+worowęglan sodu b) fenol+NaOH c) o-ksylen+KOH d) p-tert-butylofenol+potas e) fenol+woda bromowa f) fenol+mieszanina nitrująca g)etanol+sód h) 2-propanol+potas i) 3-pentanol+KOH j) 2-metylo-1-butanol+dichromian(VI)sodu i tez z tych powyższych zadań wybierala...
Źródło: arkrakow.fora.pl/a/a,873.html


Temat: HNIW
musi przez cały czas być wprowadzany pod takim ciśnieniem gdyż wiązałoby się to ze zbyt dużymi stratami. Podczas reakcji, temperaturę utrzymujemy w przedziale około 35°C – 50°C. Mieszać należy zawartości kolby ... i katalizatora. Teraz osad musimy przemyć porcją 130ml alkoholu etylowego by na sączku został tylko TADB (halogenek tetrabutyloamoniowy, spełnia on rolę katalizatora przeniesienia międzyfazowego) i katalizator. TADB oddzielamy od katalizatora przez ... o nim podyskutować, może ktoś zna jakiś inny sposób na jego otrzymywanie, jakieś zamienniki... Kto wie. Poczytać zawsze można No i oczywiście witam wszystkich bo jak widać jestem tu nowy
Źródło: cdw-forum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=827


Temat: Alkeny
skalę przemysłową: kraking (rozrywanie łańcuchów) benzyny lekkiej ( łańcuchy składające się z 5-7 atomów węgla) b) laboratoryjne- odwodnienie alkoholu etylowego (eliminacja wody) H H | | (AL2O3) H H H - ... H H H - C - C - H + Zn � C = C < +ZnCl2 | | (temp) H H Cl Cl d) laboratoryjnie- reakcja bromoetanu zasadą (eliminacja bromu) ... H 4. WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE a) ulega spalaniu do CO2, CO i C b) reaktywny- reaguje (odbarwia) z KMnO4 i Br2 aq c) ulega reakcji addycji poprzez reakcję z : H2, Br2, ... którym bezpośredni znajduje się najwięcej wodorów, (w tym wypadku 2) (1) (2) (3) (4) np. CH3 - CH = C - CH3 | CH3 d) ulega reakcji polimeryzacji H H H...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1707